Designa
Designa

Kan jag göra ändringar på min beställning?

I slutet på April har vi tagit bort vår ändringstid för att snabbare kunna leverera mössan till dig!

Det innebär att vi börjar direkt producera din studentmössa ihop med en stor mängd andra studenters, och att stoppa eller ändra en enskild detalj i designen i detta läge är inte möjligt utan att stoppa upp hela tillverkningen och försena ett stort antal lagda beställningar.

Av detta skäl kan vi inte registrera förändringar i din beställning.