Designa
Designa

Vad innebär er mössförsäkring?

Försäkringen ersätter dig om du skulle tappa bort, bli bestulen eller om du själv skulle råka förstöra din studentmössa.

Vid nyttjande av försäkringen utgår ingen självrisk.

ABC-Gruppen förbinder sig att skicka en ny studentmössa av standardmodell inom två (2) arbetsdagar från mottagen anmälan eller en likvärdig studentmössa inom tio (10) arbetsdagar.

Försäkringen gäller fram till efter studenten och framgår tydligt på försäkringsbeviset. 

Försäkringen omfattar inte eventuella förändringar i din studentmössas utförande, exempelvis byte av storlek eller ändring av brodyrtext. För detta gäller vår allmänna bytesrätt. Du kan endast nyttja försäkringen 1 gång.