Designa
Designa

Hållbarhet i fokus

Vi är medvetna om att det finns stora utmaningar inom hela textilindustrin kopplat till miljö och hållbarhet. Vi tror inte att vi kommer lösa alla dessa problem, men är övertygade om att små steg i rätt riktning är det som kommer göra den stora skillnaden på sikt. Vi på ABC-Gruppen vill tillsammans med dig leda utvecklingen inom studentmössbranschen framåt mot en minskad miljöpåverkan och en mer jämställd och rättvis produktion.

Hur skapar vi skillnad?

Vi har valt att fokusera på fyra initiativ för att uppnå detta.

hållbarhet-abcgruppen

Ökad transparens

När du designar en studentmössa hos ABC-Gruppen kan du läsa mer om de olika materialen vi använder, vart de är tillverkade samt hur materialets producent arbetar med att minska sin miljöpåverkan.

hållbarhet-abcgruppen

Smarta val för klimatet

Leta efter symbolen när du väljer tillval på din studentmössa. För att förstå vilka val som har en minskad effekt på klimatet har vi markerat dessa med vår utmärkelse ”Smart Klimatval”. Se mer information nedan..

hållbarhet-abcgruppen

FN:s Global Compact

FNs initiativ som "Global Compact" fokuserar på miljön, jämställdhet och rättvisa för personalen och styrningen av bolaget/fabriken. ABC-Gruppen är, tillsammans med över 10 000 företag i 166 länder, anslutna till detta initiativ. Tillsammans ställer vi krav på våra leverantörer och producenter inom dessa områden.

hållbarhet-abcgruppen

Klimatkompenserade leveranser

När du beställer från ABC-Gruppen ingår alltid, utan extra kostnad, att vi klimatkompenserar leveransen till dig.

Vad krävs för att att vara ett Smart Klimatval?

För att vi ska ge ett material utmärkelsen, Smart Klimatval, krävs att producenten av materialet arbetar aktivt med att minska dess miljöpåverkan. Detta måste även finnas väl dokumenterat och intygas av en oberoende tredje part. Det finns tre olika sätt våra leverantörer valt att arbeta med detta på;

OEKO-TEX® Standard 100 är ett oberoende globalt certifieringssystem för textila rå-, mellan- och slutprodukter. Certifieringen innebär att textilen i den färdiga produkten är fri från ohälsosamma kemikalier. Certifieringssystemet är beprövat och har funnits sedan 1992 med målet att utveckla provningskriterier, gränsvärden och testmetoder.

Att få kalla ett material klimatneutralt innebär att det sammantaget inte bidrar till klimatförändringar. För att få kalla sin produktion eller material klimatneutralt måste man följa de krav som ställs i en av de två standarder som definierar klimatneutralitet: PAS 2060 eller ISO 14021. Detta ska vara väl dokumenterat, granskat av en tredje part samt att man håller underlaget för klimatneutraliseringen publikt.

Klimatkompensation är ett sätt att kompensera för de utsläpp av växthusgaser som bland annat produktion eller transporter orsakar. Det sker framför allt genom olika klimatåtgärder i utvecklingsländer som utbyggande av förnybara energikällor, trädplantering och bevarande av skog. För att vi ska godkänna denna åtgärd, krävs att åtgärden som finansieras ska leda till en minskning av utsläpp som är av lika stor omfattning som de utsläpp man kompenserar för.

En bättre framtid för alla studenter

Vi tror på vikten av att fortsätta utmana oss, hitta nya sätt att göra saker på och hoppas att vårt agerande kan inspirera branschkollegor och producenter att ta deras ansvar för en hållbar framtid och miljö. Vi vet att vi inte kommer kunna förändra världen själva, men kan vi göra lite, och få andra att göra detsamma, blir det en stor skillnad.hållbarhet-abcgruppen