Designa
Designa

Studenten – Guider, Historik & Tips

Studenten är en av de största händelserna i livet. Lyckliga dagar fyllda med oförglömliga minnen är vad ordet “Studenten” förknippas med, men det kan också vara en stressig tid för både studenten, men inte minst vårdnadshavare som ofta står bakom studentskivan och att hålla både gästerna och studenten nöjda och glada.

 

Skolornas avslutningar och de traditioner som hör därtill skiljer mellan olika skolor men har ett par gemensamma drag. Studentaktiviteterna inleds ofta redan på höstterminen när studenterna börjar årskurs 3. Hösten kantas ofta med temafester och andra studentrelaterade aktiviteter. Tiden fram till de sista veckorna av gymnasiet innehåller i vissa fall även studentresor, studentkryssningar, studenttävlingar, bal och mösspåtagning.

Under själva studentdagen eller avslutningsdagen är vanliga inslag exempelvis utdelning av stipendier, utspring och sång. Efter firandet i skolan hålls ofta en studentmottagning i studentens hem. Ett obligatoriskt inslag i studentfirandet är Studentmössan.

Studenten ses som ett avslut på gymnasietiden men är också en symbol för övergången till vuxenlivet och arbetslivet.

 

Studenten genom åren

Studenten kommer ursprungligen från tiden då hela den gymnasialautbildningen avslutades med en stor muntlig tenta som kallades för gymnasieexamen. Vid godkänt resultat var studierna avslutade.

Efter gymnasiereformen på 1990-talet blev större gymnasiefiranden allt mer vanliga och numera får alla elever vara med och ta studenten, oavsett om alla kurser är slutförda eller inte. Att ta studenten är dock inte samma sak som att ha en gymnasieexamen. För att ta en gymnasieexamen måste följande krav uppfyllas:

Minst 2250 godkända gymnasiepoäng på en utbildning som omfattar 2500 gymnasiepoäng. Eleven ska även ha godkända betyg i kurserna: svenska (eller svenska som andraspråk) 1, engelska 5 och matematik 1 samt i sitt gymnasiearbete (vanligen förkortning GA). Dessutom måste programstrukturen följas (med undantag av att eleven läser Individuellt anpassat program, enligt rektors beslut).
Källa >

 

Guider och tips inför ditt studentår

Det kan vara mycket att hålla redan på när det är dags för studenten för både själva studenten men också för familjemedlemmar som hjälper till att arrangera själva mottagningen. Mycket jobb ligger också bakom från studentutskottets sida på skolan. De studenter som är inblandade i att arrangera skolans events och happenings har ofta mycket att göra under hela studentåret. För att ingen inblandad ska missa något har vi skapat ett par olika guider för att ge dig bästa möjliga förutsättning för att minnas studenten som den bästa tiden i livet.